پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

تقویم اکران

:

ekran: خانه

تقویم اکران مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
به ویکی سایت خوش آمدید!
شما می توانید با کلیک بر <brویرایش در بالای این صفحه کار را شروع کنید یا با کلیک بر چگونگی استفاده از این کتابخانه اطلاعات بیشتری درباره کتابخانه های ویکی کسب کنید.. />
یک کتابخانه ویکی چیست؟

ویکیبه زبان هاوایی یعنی سریع. یک کتابخانه ویکی در واقع یک کتابخانه اسناد است که در ان کاربران براحتی می توانند هر صفحه ای را ویرایش کنند. این کتابخانه با پیوند صفحات موجود و ایجاد کردن لینک های جدید توسعه می یابد. اگر کاربری پیوندی به یک صفحه ایجاد نشده برخورد، او می تواند با مراجعه به پیوندان صفحه را بسازد..

در تجارت ویکی کتابخانه بعنوان فناوری کم هزینه نوشتن اطلاعات مفید می باشد. اطلاعاتی که معمولا از طریق ایمیل رد و بدل می شود یا روی کاغذ نوشته می شود و یا اطلاعات مشابه دیگر می توانند در ویکی سایت جای گیرند.

مثال های دیگر استفاده از ویکی سایت: کار گروهی جهت طراحی, شکلدهی دستورالعمل های فنی, جمع آوری اطلاعات, بررسی دانش مراکز تماس, ایجاد دايره المعارف و موارد دیگر